Chata pod dębem

Zarybińska 7
Rybno
13-220

607-584-711
23 696 77 12
michalskij1@poczta.onet.pl

 

 

Kontakt

 

Chata pod dębem
Zarybińska 7
13-220 Rybno

 

Tel.: 607 -584 -711

TEL: 023 696  77  12

E-mail: michalskij1@poczta.onet.pl